Vilkår og betingelser abonnementsløsning

1. Medlemskab: Et medlemskab er personligt og starter på dagen for tilmelding. Medlemskabet kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kreditkortnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til PowerDog. Det er medlemmets ansvar, at PowerDog altid har de korrekte oplysninger.

Fortrydelsesret: Såfremt dit medlemskab er købt online har du 14 dages fortrydelsesret. Benyttes fortrydelsesretten afregnes kontant for de timer, der allerede er undervist.     

2. Varighed og medlemskabstype: DIBS-medlemskaber er fortløbende medlemskaber, og løber indtil de opsiges. Medlemskab med binding ophører ikke automatisk ved udløb af den periode, der er binding på, men skal ligeledes opsiges. Antal hold i abonnementet er hold pr. måned. Et hold består af 1½ time og der er max. 4 kursister pr. instruktør på Nose Work hold og max. 6 kursister pr. instruktør på andre typer hold.
Hold uden tilmeldinger kan aflyses af instruktøren 3 timer før afholdelse, såfremt instruktøren skønner at der ikke kommer yderligere tilmeldinger.

Abonnementerne giver dig adgang til PowerDogs faste hold.

Minimumsprisen i perioden for DIBS-medlemskab med 6 mdr. binding er hhv. 261 kr pr. måned, hvilket svarer til 1566 kr. pr. halvår.

Vi garanterer, at der er ledige pladser hver uge, men vi kan ikke garantere plads på specifikke hold, da booking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

3. Bero: Medlemskabet kan sættes i bero inden den 15. i måneden, i op til 3 mdr. Der skal angives start- og slutdato for perioden medlemskabet ønskes i bero. Der betales gebyr efter gældende takst (75 kr.) pr. påbegyndt måned for at sætte medlemskabet i bero.                

4. Opsigelse kan ske via App. eller på mail til info@powerdog.dk.

Opsigelsen er først gyldig når PowerDog har sendt dig en skriftlig bekræftelse pr. mail.

Medlemskabet kan ikke opsiges hvis det er sat i bero eller er i en bindingsperiode.

Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter det kan opsiges med gældende varsel.           

5. Betaling: Det er medlemmets ansvar, at tilmelde betalingen til Betalingsservice (DIBS). Ved oprettelse af et kontant medlemskab/klippekort forudbetales og trækkes beløbet for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via DIBS.

Ydelsen for medlemskabet er forudbetalt trækkes pr. d. 1. i hver måned.            

6. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes reminder via e-mail til medlemmet. Betales ydelsen ikke efter 3 hverdage efter reminderen, opkræves der rykkergebyr efter gældende takst (100 kr. pr. rykker).              

7. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan DIBS-medlemskab kun opnås, såfremt en værge tegner medlemskab på vegne af personen. Personer under 18 år kan, med forældrenes samtykke, selv tilmelde og betale for medlemskab via Betalingsservice. 

8. Skade: Al træning sker på eget ansvar. Ved løbetid skal der bæres løbetidsbukser i hallen og på udvalgte træningspladser. Kontakt din instruktør for mere info.         

9. Afmelding af holdreservation: Er medlemmet forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt medlemmet ikke afmelder holdreservationen indenfor ovenstående tidsfrist, tæller den som en træningsgang på medlemmets abonnement.

10. Ferie og helligdage: Som udgangspunkt afholdes der ikke hold på helligdage. Lukkedage mellem jul og nytår må påregnes. Fra 1 juni - 1 sep. afholdes 3 ugers ferie og det vil være muligt at sætte sit abonnement i bero disse uger uden beregning. Ønskes abonnementet sat i bero i længere periode kan dette gøres mod et gebyr nævnt via punkt 3.  
Hold kan aflyses af instruktøren med 3 timers varsel i tilfælde af sygdom.        

12. Udelukkelse af medlem: PowerDog kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.         

13. Ændring af medlemsbetingelser: PowerDog kan ændre medlemsbetingelserne og gældende priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles på hjemmesiden. I fald PowerDog lader priserne stige væsentligt kan medlemmet påberåbe sig ret til opsigelse af abonnementet, grundet den store økonomiske ændring i medlemmets abonnement. PowerDog har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel via opslag på www.powerdog.dk         

14. Kontakt: Alle rettelser og henvendelser skal ske via e-mail. Rettelser er først og kun gyldig når medlemmet får skriftlig bekræftelse på ændringen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra en af Powerdogs e-mail konti .     

15. Opdatering af kortdata: Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Kortoplysninger kan fornyes eller slettes ved kontakt til PowerDog via info@powerdog.dk.  Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan PowerDog uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.