Tema-træning - Vandarbejde på koldt vildt

Instruktør: Tina Bjerre

Vand og Vildt

Introduktion til vandarbejde på koldt fugle vildt.

 

På denne Tema-træning introduceres du og din hund for arbejdet med apporteringsopgaver på fuglevildt i vand, hvilket er nødvendigt hvis I ønsker at deltage på prøver eller praktisk jagt. Du vil efter temadagen stå med brugbare redskaber til selv at ku’ arbejde videre med din hund ud fra jeres individuelle udfordringer.

Vi skal primært arbejde med øvelserne; apportering i forbindelse med vandarbejde. Det gør vi ved markeringsøvelser der styrker hundens mod og vilje til at gå i vandet, lære at arbejde sig frem til emnet på vand samt bringe det hjem til fører – herunder aflevering til hånd. Træningen foregår udelukkende på koldt fuglevildt.

Vi har fokus på DIG og din hund som samarbejdende ekvipage, og går derfor i dybden med:

  • Hvordan og hvornår hjælper og støtter du bedst din hund, under arbejdet.
  • Hvornår forstyrrer du din hund – for det kommer vi også til….
  • Lær at ’læse’ din hund – hvorfor arbejder den som den gør?
  • Hvordan opbygges en simpel markering på vand så hundens manglende erfaring ikke står i vejen for lysten til at turde gå i vandet.
  • Vinden og færtens betydning for hundens arbejde i vand.
  • Terrænskift og at arbejde i forskelligt terræn.
  • Greb på vildtet samt aflevering til fører.

Tema-træningen henvender sig til dig og din hund, der ikke før har arbejdet med opgaver med vildt i vand, eller har udfordringer med dette, og som derfor gerne vil have både teori og praksis koblet sammen til et brugbart fundament for jeres videre træning. Vi arbejder meget specifikt med den praktiske del og derfor skal jeres grundlæggende praktiske samarbejde være i orden dvs. hunden SKAL kunne udføre simple markeringsopgaver på dummy i vand – kan den ikke det, er den ikke klar til opgaver på koldt vildt.

 

Tema-træningen bygges op med en kort introduktion og fremvisning af opgaverne og derefter god tid til at den enkelte ekvipage kan afprøve øvelserne. Træningen lægger op til at man benytter sig af muligheden for at se andre hunde arbejde, for dermed at få et mere nuanceret billede af, hvordan forskellige hunde arbejder med samme opgave.

Dato: onsdag d. 29/7 2020

Tid: 17.30 -20.00

Sted: Greve

Pris: 250 kr. pr. hund.

Hunde fra 6 mdr. kan deltage.

Max 6 kursister på holdet.

IMG_2516